دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
اخبار
1398/02/14
برگزاري اولين جلسه كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه نوسازي و بازسازي مناطق سيل زده استان برگزاري اولين جلسه كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه نوسازي و بازسازي مناطق سيل زده استان

*اولين جلسه كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه نوسازي و بازسازي مناطق سيل زده استان لرستان روزشنبه مورخ 98/02/14رأس ساعت 13:30در اداره كل بازرسي استانداري به رياست آقاي ولدي مديركل بازرسي استانداري و با حضور اعضاء  برگزار گرديد.

* در ابتداي جلسه آقاي ولدي اظهار داشتند  بنا بر تاكيد وزيرمحترم كشور، جهت هدفمند نمودن فعاليت هاي مربوط به سيل اخير در استان هاي مختلف، قرارگاه مركزي و كارگروه هاي ذيربط تشكيل شده اند. از جمله كميته هاي زير مجموعه اين كارگروه، كميته نظارت و بازرسي است كه در استان هاي سيل زده تشكيل گرديده است. لذا جهت بررسي دقيق ابعاد مختلف تعدادي از دستگاه هاي اجرايي استان در اين كميته همكاري خواهند داشت.

* سپس هر يك از اعضاي كارگروه نظارت وبازرسي  مطالب ، پيشنهادات و نظرات خود را بيان نمود

تعداد بازدید : 160
Powered by DorsaPortal