دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
ملاقات مردمي هفتگي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي صورت پذيرفت.
ملاقات مردمي هفتگي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي صورت پذيرفت. ملاقات مردمي هفتگي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي صورت پذيرفت.

صبح امروز دوشنبه مورخ 97/10/17 ملاقات مردمي هفتگي آقاي ولدي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي برگزار شد. در اين برنامه ملاقات 20 نفر از هم استاني هاي عزيز درخواست هاي خود را مطرح كردند كه آقاي ولدي ضمن بررسي مطالبات مردمي، دستورات لازم را جهت پيگيري موارد صادر نمودند.

1397/10/17
Powered by DorsaPortal