اداره كل امور اداري و مالي
تدريس دوره " آشنايي با وظايف اداره كل امور اداري و مالي " براي بخشداران و معاونين فرماندار
تدريس دوره " آشنايي با وظايف اداره كل امور اداري و مالي " براي بخشداران و معاونين فرماندار به منظور آشنايي هرچه بيشتر معاونين فرمانداران و بخشداران استان با شرح وظايف اداره كل امور ادار ي و مالي يك دوره آموزشي طي روز پنجشنبه مورخ 97/9/8 در سالن جلسات استاندار برگزار گرديد
به منظور آشنايي هرچه بيشتر معاونين فرمانداران و بخشداران استان با شرح وظايف اداره كل امور ادار ي و مالي يك دوره آموزشي طي روز پنجشنبه مورخ 97/9/8 در سالن جلسات استاندار برگزار گرديد. در اين دوره آموزشي آقاي خزايي مديركل امور اداري و مالي به عنوان مدرس دوره نسبت به تشريح وظايف حوزه هاي مختلف اداره كل امور اداري و مالي استانداري اشاره نمودند و در پايان به پرسش هاي مطرح شده توسط شركت كنندگان پاسخ دادند.
 
1397/09/12
Powered by DorsaPortal