دفتر امور روستايي و شوراها
نشست مشورتي با بخشداران تابعه استان لرستان
نشست مشورتي با بخشداران تابعه استان لرستان نشست مشورتي با بخشداران تابعه استان لرستان به رياست آقاي دكتر مرادپور معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان و با حضور جناب آقاي رازاني دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان و جناب آقاي اميري معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع و مدير كل دفتر امور روستايي با موضوع بررسي مسائل و مشكلات سطح روستاهاي استان برگزار گرديد.
نشست مشورتي با بخشداران تابعه استان لرستان نشست مشورتي با بخشداران تابعه استان لرستان به رياست آقاي دكتر مرادپور معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان و با حضور جناب آقاي رازاني دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان و جناب آقاي اميري معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع و مدير كل دفتر امور روستايي با موضوع بررسي مسائل و مشكلات سطح روستاهاي استان برگزار گرديد. در اين نشست به بررسي فرآيندهاي مربوط به صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده روستاهاي داراي دهياري ،فاقد دهياري ،خارج از حريم شهرها و روند رسيدگي به تخلفات ساختماني صورت گرفته در كميسيون ماده 99 پرداخته شد. همچنين دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان نسبت به چگونگي اجراي احكام كميسيون ماده 99 ،نحوه رسيدگي به مسائل و مشكلات موجود در حوزه امور اراضي كشاورزي ،حفظ و حراست از از عرصه هاي طبيعي و منابع ملي و مديريت منابع آب استان ، راهنمايي ها و ارشادات لازم را به بخشداران ارائه نمودند. معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري نيز در حوزه مسائل اقتصادي ،تسهيلات اشتغالزا در روستاها ، نقش و جايگاه بخشداران در جذب و همكاري با سرمايه گذاران و كارآفرينان روستايي و همچنين مسائل مربوط به كمبود نيروي انساني در بخشداري ها به ايراد سخن پرداختند. عبدالهي مدير كل امور روستايي استان لرستان نيز ضمن تشكر از فعليتهاي بخشداران خواستار پيگيري هاي بيشتر امورات روستائيان شد.
1397/08/09
Powered by DorsaPortal