دفتر امور امنيتي و انتظامي
جلسه كميته امنيتي سفر
جلسه كميته امنيتي سفر جلسه كميته امنيتي سفر
جلسه كميته امنيتي ويژه سفر آقاي مونسان معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست آقاي ميرزايي اصل مديركل امنيتي و انتظامي و با حضور ساير اعضاء در محل سالن جلسات معاونت سياسي استانداري برگزار گرديد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1397/04/27
Powered by DorsaPortal