دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
اخبار
1396/12/27
اولين نشست استاندار لرستان با مسئولان تشكل هاي مردم نهاد استان لرستان در سال 1396 اولين نشست استاندار لرستان با مسئولان تشكل هاي مردم نهاد استان لرستان در سال 1396

اولين نشست مسئولان تشكل هاي مردم نهاد استان لرستان مورخه 96/12/27 به رياست آقاي سيدموسي خادمي استاندار لرستان و با حضور آقاي حبيب‌اله خجسته‌پور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري و محمدقاسم وليزاده و مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري لرستان درمحل سالن جلسات شماره يك برگزار گرديد.

در اين نشست سيد موسي خادمي استاندار لرستان بيان داشت: گرايش و تمايل سياسي صرفا به معناي گرايش به يك حزب و جريان اعم از اصلاح طلبي و اصول گرايي نيست بلكه در برگيرنده بسياري از رفتارهاست كه با تمايل به تعريف و يا تخريب گرايشي صورت مي گيرد.

وي گفت: رفتارهايي كه ريشه در كسب قدرت دارند در واقع رفتارهاي سياسي هستند كه انجمن هاي مردم نهاد بايد از آنها خودداري كنند.

استاندار لرستان با بيان اينكه در حوزه اجتماعي مسائل و مشكلات فراواني وجود دارد، افزود: بسياري از مردم در نيازهاي اوليه زندگي خود مشكلات جدي دارند و انجمن هاي مردم نهاد و سمن ها مي توانند براي رفع اين نيازها اقدام كنند. وي با تاكيد بر لزوم بهره گيري از ظرفيت انجمن هاي مردم نهاد در حوزه اشتغال اظهار كرد: در حوزه فناوري اطلاعات و گردشگري مي توان با استفاده از تسهيلات اشتغالزايي روستايي كارآفريني كرد.

آقاي خادمي بر لزوم ارتباط اقتصاد و محيط زيست تاكيد كرد و افزود: همراهي نكردن مردم در حفاظت از محيط زيست ناشي از تعريف نشدن نفع فردي محيط زيست براي آنها است حال آنكه با پيوند اقتصاد مردم با محيط زيست مي توان در مردم انگيزه ايجاد كرد تا خودشان در حفاظت از محيط زيست پيش قدم شوند. وي با اشاره به اينكه در فصل بهار تا شهريور موضوع آتش سوزي جنگل ها و منابع طبيعي مطرح مي شود، گفت: بايد اين آمادگي در انجمن هاي مردم نهاد وجود داشته باشد تا براي مقابله با اين مشكلات به دولت كمك كنند چراكه دولت با توجه به كمبود امكانات به تنهايي نمي تواند با اين مشكلات مقابله كند. وي با اشاره به غير انتفاعي بودن انجمن هاي مردم نهاد اظهار كرد: سمن ها و انجمن هاي مردم نهاد نبايد آلوده مسائل و مباحث اقتصادي شوند تا بتوانند كاركرد و جايگاه خود را حفظ كنند.آقاي خادمي با استقبال از تاسيس انجمن هاي مردم نهاد در لرستان گفت: اميد است بتوان از ظرفيت اين انجمن ها در توسعه استان بهره گرفت.

آقاي حبيب اله خجسته پور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار لرستان نيز در اين نشست اظهار كرد: در سال 1392 تعداد 305 سمن مجوز فعاليت داشت كه اين تعداد در شهريورماه امسال به 340 سمن رسيد و طي مدت زماني كه از حضور استانداري فعلي مي گذرد تعداد سمن هاي در فرمانداري ها از 108 سمن به 134 سمن رسيده است.

حبيب الله خجسته پور گفت: در مجموع اكنون 400 سمن در استان لرستان در حوزه هاي مختلف فعال بوده و علاوه بر كميت در بخش كيفيت نيز رشد خوبي حاصل شده است.

وي يادآور شد: با تصويب لايحه جديد، وزارت كشور مرجع صدور مجوز براي انجمن هاي مردم نهاد است و با توجه به زمينه فعاليت هر انجمن دستگاه هاي مرتبط اعم از بهزيستي، محسط زيست، نيروي انتظامي و ... بر حسب تخصص فعاليت، مرجع صدور استعلام تخصصي هستند.

آقاي مهدي بابايي پور نماينده انجمن هاي مردم نهاد استان لرستان نيز در اين نشست گفت: حضور نماينده هاي انجمن هاي مردم نهاد در جلسات و كارگروه هاي استان اتفاق خوبي است كه تداوم آن مي تواند در اثربخشي اين انجمن ها موثر باشد.

بابايي پور افزود: لايحه پيش نويس قانون درخصوص اينكه وزارت كشور مرجع صدور مجوز سمن ها باشد تنظيم شده است كه با تصويب در مجلس تكيه گاه قانوني محكمي براي سمن ها خواهد بود. وي يكي از محورهاي توسعه پايدار در هر كشوري را نقش سازمان هاي مردم نهاد دانست و گفت: مي توان از چنين ظرفيتي در توسعه و تعالي استان بهره گرفت.

نماينده انجمن هاي مردم نهاد استان لرستان نبود نشاط اجتماعي را از چالش هاي جامعه دانست و افزود: فاصله گرفتن حاكميت از مردم يكي از دلايل اين مشكل است كه با استفاده از ظرفيت انجمن هاي مردم نهاد مي توان براي از بين بردن اين فاصله كمك گرفت.

وي اظهار كرد: مسئولان براي از بين اين فاصله بايد گاهي فارغ از تشريفات رسمي و اداري در بين توده مردم قرار گيرند چراكه اين ارتباط باعث ايجاد اين احساس مي شود كه مسئولان صرفا در مواقع خاص و براي شركت در راهپيمايي ها به سراغ آنها نمي روند.

آقاي مجتبي تركاراني رئيس انجمن جامعه شناسي استان لرستان نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت ايجاد خانه تشكل ها در استان گفت: وجود خانه تشكل ها يك نياز است و اين انتظار وجود دارد كه استاندار مشاوريني از بين انجمن هاي مردم نهاد داشته باشد.

تركاراني با بيان اينكه براي بهره گيري از عقل جمعي بايد از بدنه دانشگاهي نيز مشورت گرفته شود، افزود: اين انتظار وجود دارد كه انجمن هاي مردم نهاد به حوزه تصميم گيري و تصميم سازي برسند و با رسيدن به چنين جايگاهي از نگاه ابزاري به آنها پرهيز شود. وي با اشاره به اينكه در برخي طرح هاي اجتماعي مي توان از ظرفيت انجمن هاي مردم نهاد بهره گرفت، گفت: به عنوان مثال در طرح هايي همچون تاب آوري اجتماعي و حاشيه نشيني تاكنون كسي از انجمن جامعه شناسي لرستان نظر و يا مشاركتي نخواسته است.
تعداد بازدید : 47
Powered by DorsaPortal