استانداری لرستان
تازه ها:
۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
 سرمايه‎گذاري بلژيكي‎ها در لرستان 1395/12/04
سرمايه‎گذاري بلژيكي‎ها در لرستان
استاندار لرستان گفت: بلژيكي‌ها خواستار سرمايهگذاري در حوزه نيروگاه سيكل تركيبي شدند. هوشنگ بازوند در خصوص ديدار با سرمايه گذاران بلژيكي اظهار كرد: تا پيش از اين ما سراغ ميگرفتيم حالا سرمايهگذاران خارجي سراغ سرمايهگذاري در لرستان ميگيرند.

وي با بيان اينكه بلژيكيها خواستار سرمايهگذاري در حوزه نيروگاه سيكل تركيبي شده‌اند، ادامه داد: آنان ضمن خبر دادن از  مطالعات دقيق تيم كارشناسي خود از مزيتهاي لرستان خواستار سرمايهگذاري در موضوع ساخت نيروگاه سيكل تركيبي شده‌اند.

بازوند با قدرداني از توجه بيش ازپيش سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري در استان پر استعداد لرستان تاكيد كرد: آنچه امروز مورد توجه و حساسيت ما و مردم لرستان است تضمين سرمايهگذاري تا حصول نتيجه نهايي و به بهرهبرداري رسيدن پروژههاست كه در اين خصوص يك سري تعهدات دو طرفه وجود دارد.

استاندار لرستان تصريح كرد: ما و مردم بايد بستر، شرايط و زير ساختها را فراهم كنيم كه متعهدانه دنبال ميكنيم و سرمايهگذار هم طبيعتا بايد با  اهليت لازم از جمله قدرت نقدينگي، تامين اعتبار و سوابق موفق در كار خود متوقف نشود.

وي با اشاره به سوابق قبلي سرمايه گذاري در موضوع نيروگاه سيكل تركيبي اشاره كرد و خاطر نشان كرد: انتظار داريم سرمايهگذار در مورد تامين اعتبار اين پروژه تعهد و تضمين ويژه داشته باشد.

بازوند يادآور شد: در اين نشست مديران شركتهاي بلژيكي از آورده نقدي 15 درصدي و تامين فاينانس 85 درصدي از بانكهاي كشور متبوع خود خبر دادند و تاكيد كردند براي تضمين تامين اعتبار كاملا مهيا هستند.

استاندار لرستان افزود: كارشناسان اين شركتها تا بيست روز آينده اقدامات مقدماتي خود را با حضور در لرستان انجام ميدهند.


18 تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal