استانداری لرستان
تازه ها:
۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
جلسه هيات چهار نفره به رياست دكتر احمد مراد پور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ، خالقي مدير كل راه و شهر سازي ، رضايي رييس سازمان نظام مهندسي استان و عسگري معاون شهردار خرم آباد تشكيل شد. 1398/03/13
جلسه هيات چهار نفره به رياست دكتر احمد مراد پور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ، خالقي مدير كل راه و شهر سازي ، رضايي رييس سازمان نظام مهندسي استان و عسگري معاون شهردار خرم آباد تشكيل شد.
جلسه هيات چهار نفره به رياست دكتر احمد مراد پور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ، خالقي مدير كل راه و شهر سازي ، رضايي رييس سازمان نظام مهندسي استان و عسگري معاون شهردار خرم آباد تشكيل شد.
در اين جلسه موضوع آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و‌ماده 7 و مقررات ملي ساختمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد بر اساس اين قانون‌ مجريان ذيصلاح به منظور ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و اجراي هرچه دقيق تر مقررات ملي ساختمان از تاريخ يكم تيرماه 98 در كليه شهرهاي استان اجرايي گردد.
بر اين اساس استفاده از مجريان ذيصلاح‌ براي اجراي تمامي ساختمان‌هاي داراي 5 سقف و بيشتر از روي شالوده و ساختمانهاي با مساحت‌‌از 600 متر مربع به بالا الزامي بوده و كليه شهرداريهاي استان مكلفند از صدور پروانه براي ساختمانهاي بدون قرار داد اجرا خودداري كنند 
مقرر شد كميته اي متشكل از معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري ، اداره كل راه و شهرسازي ، سازمان نظام مهندسي ساختمان‌ و شهرداري هاي استان تحت عنوان كميته كنترل مجريان ذيصلاح تشكيل و‌مراتب را به هيات چهار نفره اعلام‌نمايد
260 تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه